Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Профил Чанта 0 BG|EN
»
Общи условия

Общи условия

Общи условия

Общи условия за покупко-продажби през JENI STYLE ONLINE SHOP наричани за краткост „Общи условия”:

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.jenistyle.com – онлайн магазин, наричан още Jeni Style Online Shop, собственост на „Калебо” ЕООД. Те представляват договор за покупко-продажба между Jeni Style Online Shop и Клиента. Jeni Style Online Shop предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазина стоки само след регистрация и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. Jeni Style Online Shop си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.jenistyle.com заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес: office@jenistyle.com С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Jeni Style Online Shop, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Калебо” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 121704934, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1421, бул. „Черни връх” №20 Б, предлагащо за продажба стоки посредством on-line магазина www.jenistyle.com и посредством магазин Jeni Style Online Shop, онлайн магазин за дрехи и аксесоари.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

Под „Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в www.jenistyle.com и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години.

Под „Клиентски профил” се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и съхранявана от Jeni Style Online Shop за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Jeni Style Online Shop услуги. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през www.jenistyle.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира/съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин на Jeni Style Online Shop.

II. Поръчки/заявки за покупка

За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.jenistyle.com артикули, е необходимо клиентът да се регистрира чрез попълване на регистрационна форма и да заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

1. Регистрация

Клиентът предоставя на Jeni Style Online Shop следната информация за целите на регистрацията: име, фамилия, телефон, е-mail, адрес. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Jeni Style Online Shop  има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

2. Съгласие с Общите условия

Чрез отбелязване в полето „Прочетох общите условия и се съгласявам с тях.” и натискане на виртуалния бутон „Плащане”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Jeni Style Online Shop незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.jenistyle.com, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

3. Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът, след въвеждане на валидни потребителско име и парола на определените места на www.jenistyle.com, натиска виртуалния бутон „Вход” и получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите през www.jenistyle.com стоки;
2. Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката чрез натискане на виртуален бутон „КУПИ”срещу съответна стока;
3. Клиентът избира начина на плащане;
4. Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;
5. Клиентът отбелязва съгласие с общите условия;
6. Заявката за покупка на стока през www.jenistyle.com се счита за извършена след натискане на бутона „Плащане”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Jeni Style Online Shop не възниква задължение за нейното изпълнение.

4. Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от Jeni Style Online Shop чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на Jeni Style Online Shop, както и информация за вида на стоката, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента или чрез потвърждаване на посочения от Клиента телефон.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:

- най-късно до 5 (пет) работни дни за страната и 7 (седем) работни дни за чужбина ако стоката е налична;

– най-късно до 20 (двадесет) работни дни – за територията на страната и до 30 (тридесет) работни дни, извън страната ако стоката не е налична.

- доставките за България са безплатни над 600лв.

Jeni Style Online Shop доставя в целия свят чрез куриерски фирми Еконт и DHL, но не доставя до пощенски кутии.

Предварително поръчаните артикули ще бъдат изпратени веднага щом бъдат налични в склада на търговеца. Сумата ще бъде приспадната в същия ден, в който е направена поръчката, въпреки отложената дата на доставката.

Облеклата с предварителна поръчка не подлежат на намаление.

Напомняме на клиенти, които пазаруват за първи път, че Jeni Style Online Shop може да поиска от Банката да проверят двукратно транзакцията и информацията за профила. Този процес на потвърждение ще забави незабавното изпращане.

За предварителни поръчки държавата, посочена в адресите за доставка, не може да се променя по никакви причини.

Jeni Style Online Shop не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си. В рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, Клиентът се уведомява за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение на посочения при регистрацията e-mail или чрез обаждане по телефона. Jeni Style Online Shop ще възстанови стойността на поръчаният артикул (артикули) или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Jeni Style Online Shop  се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Поръчките, направени отделно, ще се доставят отделно.

Jeni Style Online Shop не носи отговорност за закъснения при превози, причинени от метеорологични условия, международни митнически въпроси или други обстоятелства извън контрола на Jeni Style Online Shop.

Моля, имайте предвид, куриерите не правят доставка или приемане на пратки на следните български празници и/или неработни дни, произтичащи от тях:

1 януари

3 март

Великден

1, 6, 24 май

6, 22 септември

24, 25, 26 декември - Коледа

IV. Условия и начини на плащане

Всички цени на стоки в Jeni Style Online Shop са в български левове, с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка.

Цената и разходите за доставката се калкулират автоматично според въведения адрес за доставка и преди натискане на виртуалния бутон „Плащане” и могат да бъдат платени с наложен платеж, кредитна или дебитна карта, или по банков път - IBAN: BG65UNCR96601014503110

Всички посочени цени, плащания и фактури са в български левове (BGN). За международни поръчки, цените, плащанията и фактурите са в евро (€/EUR) или в американски долари ($/USD).

За физически и юридически лица от страни от Европейския съюз в цените на стоките е начислен ДДС.

За физически и юридически лица от трети страни в цените не е начислен ДДС и не са включени импортни такси. 

Моля, имайте предвид, че поръчки под 100 лв. (BGN)/50 евро (€/EUR)/50 американски долари ($/USD) не могат да бъдат изпратени извън територията на България.   

За нови клиенти при плащания с кредитна, дебитна карта и банкови преводи Jeni Style Online Shop може да поиска от банката да проверят двукратно транзакцията и информацията за профила. Този процес на потвърждение ще забави незабавното изпращане.

V. Права и задължения на клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.jenistyle.com, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Jeni Style Online Shop и да върне стоката с ненарушена цялост.

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: област София, община Столична  гр. София 1421 кв. Лозенец, бул. „Черни връх” № 20 Б или на е-mail адрес: office@jenistyle.com. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

По време на изпълнението на поръчката на стоката и след направено банково плащане, клиентът няма право да отказва поръчката, докато не я получи.

След като бъде направена поръчка на наличните артикули, не могат да се извършват промени в тази поръчка.

За предварителни поръчки държавата, посочена в адресите за доставка, не може да се променя по никакви причини.

Възможно е да проверите състоянието на поръчката си онлайн, като отидете в профила си и въведете имейла и номера на поръчката си.

Клиенти, получили промоционален код за Jeni Style Online Shop, чрез e-mail, могат да използват този код по време на плащането. Всеки код има валидност и крайна дата, което ограничава употребата му и не може да бъде удължен.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата или ако при транспортирането стоката е била повредена.
В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Jeni Style Online Shop.

Jeni Style Online Shop е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми.

Jeni Style Online Shop не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това не е извън възможностите, контрола и волята на Jeni Style Online Shop. Jeni Style Online Shop не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.jenistyle.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Jeni Style Online Shop.

Jeni Style Online Shop не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети Jeni Style Online Shop за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Jeni Style Online Shop и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2019 г.

©2019 „Калебо” ЕООД. Всички права запазени.

Върни се горе